False

Massiva luktproblem på Lolland

Installation av Sulfinizer

Lollands VA-bolag har länge haft stora utmaningar med luktproblem från en pumpstation till grannarnas stora förtret. Även om VA-bolaget har försökt bli av med lukten med alla möjliga medel, som t.ex kemikalier, ljus och tekniska utformningar, har grannarna i området fortsatt att störas av den.


Lollands VA-bolag kontaktade därför EnviDan, som föreslog att Sulfinizer kunde installeras i anslutning till pumpstationen. Driftschefen Brian Rasmussen från Lolland läste på om tekniken och besökte en Sulfinizer-anläggning i Sverige. VA- bolaget bestämde sig därefter för att prova om det kunde vara lösningen på deras problem.


Fördelen med musselfiltret från Sulfinizer är att filtermaterialet består av mussel-eller snäckskal som är ett naturmaterial som kan plockas längs stränder och som kräver minimal bearbetning innan de kan användas. De enda ytterligare resurser som förbrukas är spolvatten till filtret samt el till ventilation.  


Det levererade filtret är en enda Sulfinizer-motormodul som suger luften från pumpsumpen och vidare igenom filtermaterialet bestående av musselskal. Modulen, som är 2 meter i diameter och har en total höjd (inkl. fläkt) på 2,7 meter, grävs ner 1 meter terrängen. El kopplas in från pumpstationen och spolvatten kommer från det lokala vattenverket. Det förbrukas ca. 26 l vatten per dygn och spolvattnet leds sedan tillbaka till pumpsumpen. Sulfinizer levererades förmonterad från fabrik och anslöts enkelt till existerande system för el, vatten och ventilation varefter den var fullt fungerande. Lollands VA-bolag har också valt att få upp kontrollen över filtret i sitt digitala styrsystem så att de kan se och styra systemet hemifrån. 

Redan efter några timmar minskade svavelvätelukten märkbart och efter några dagar var den helt borta.


Sulfinizer installerades på Lolland i november 2021 och hittills är resultaten goda. Brian Rasmussen säger: ”Vi har stor förståelse för frustrationen hos grannarna intill pumpstationen, och vi har verkligen försökt allt för att få bort lukten. Därför är vi verkligen glada över att det nu ser ut som att vi har hittat en lösning som fungerar. Som det ser ut just nu har odören försvunnit efter installationen av filtret och vi tror att det kommer att hålla i sig.” Just nu optimerar Brian och hans kollegor styrningen av filtret genom att ändra mängden luft genom filtret, för att se om lukten förändras. Önskan är att hitta precis rätt balans, där så mycket luft som möjligt behandlas utan att få genomslag av svavelväte. 


På Lollands VA-bolag har man hittills inte upplevt problem med korrosion till följd av svavelväte i avloppssystemet, men Brian tvivlar inte på att det framöver kommer finnas behov för att installera fler filter. ”De som säger att de inte har svavelväteproblem har ännu inte kontrollerat eller erkänt det, för det har alla som förflyttar avloppsvatten, och med de långa pumpsträckor vi har i dag blir problemet bara större med tiden. Därför hoppas jag verkligen att vi nu har hittat en hållbar lösning.” avslutar Brian.