False

VEM ÄR SULFINIZER?

Landets kommuner och VA-bolag kämpar med ökande svavelväteproblem i avloppssystemet. EnviDan och Århus Vand har därför gått samman i företaget Sulfinizer, där de har utvecklat ett hållbart filter med snäckskal som löser problemet utan användning av kemika

Problemet med svavelväte har hittills lösts genom att antingen tillsätta kemikalier i avloppsvattnet som reducerar mängden svavelväte, bygga ledningar av betong som offerrör eller genom att installera luftfilter, huvudsakligen baserade på aktivt kol. Gemensamt för dessa lösningar är att ämnen/kemikalier används som inte kan anses hållbara, är dyra och orsakar problem i arbetsmiljön i samband med kemikaliehantering m.m.

I samarbete med PBJ-Miljø A/S har Århus Vand och EnviDan därför under de senaste åren arbetat hårt för att utveckla ett hållbart alternativ till de gängse bekämpningsmetoderna som baseras på användning av kalciums positiva inverkan på den svavelväte.

Lösningen är att använda de hållbara snäckskalen och både EnviDan och Århus Vand ser stor potential i att sprida musselfiltret till resten av vattenindustrin, därför säljs lösningen nu genom det gemensamma företaget Sulfinizer.

Eftersom lösningen har utvecklats i ett innovativt samarbete mellan Århus Vand och EnviDan är det självklart att vi nu sprider den i branschen tillsammans. Vinsten för Århus Vand är att samarbetet löser en konkret och aktuell utmaning i kommunen medan Sulfinizer levererar en produkt som hjälper hela branschen.

För EnviDan innebär utvecklingen av Sulfinizer att du får en annan fantastisk produkt på hyllan, som är av stort intresse inte bara i Norden utan också längre ut i världen.