False

TA BORT SVAVELVÄTE MED SULFINIZER

Filtret för att ta bort svavelväte är ett luftfilter baserat på en filtermassa av snäckskal, som huvudsakligen består av kalcium, där svavelväte i avloppsvattnet oskadliggörs med hjälp av snäckskalen. Filtret är baserad på en känd kemisk process, men väldigt begränsad teknologi, där ett kalkhaltigt material används som en aktiv substans för att omvandla svavelväte till lösbar och ofarligt gips.

I den kontrollerade filtermiljön tas svavelväten bort genom att ventilera den genom snäckskalen och är på så sätt en del i en snabbt reagerande kemisk process med snäckskalen samt mera långsammare biologiska processer. 

I båda processerna bildas gips, vilket tar bort svavelväte från systemet. I parallella biologiska processer minimeras också många andra illaluktande ämnen i avloppsvattnet.

Snäckskalen är ett naturmaterial, som kan samlas in i massor på de danska och svenska stränderna, och de kräver minimal bearbetning innan de kan användas. Det enda som behövs därutöver är spolvatten till filtret samt el till ventilation.  Lösningen är därför det hållbara alternativ som branschen har efterfrågat, och kommer att kunna göra en skillnad för både miljö och avloppssystemen, så att vi tillsammans kan bekämpa de ökande svavelväteproblemen.

Förutom det hållbara materialet, utmärker sig Sulfinizers filter genom låga driftskostnader, lång livslängd och lågt underhållsbehov. Skalen tål fukt och de är mycket robusta och klarar därför de stora belastningsvariationer som är typiskt för svavelvätekoncentration i avloppssystem.  

MODULbyggd Svavelvätebekämpning

Filtret, som tar bort svavelväte byggs upp av ett antal standardmoduler som är serie- eller parallellt kopplade, beroende på koncentrationen och mängden svavelväte.  Moduluppbyggnaden gör filtersystemet mycket flexibelt, eftersom antalet moduler kan ändras om svavelväteutvecklingen i avloppssystemet förändras, t.ex. efter separering eller renovering av delsträckor. 

Modulerna är prefabricerade standardprodukter, som hjälper till att hålla pris, leverans och installationstid nere. Genom att dela upp filterkapaciteten i flera separata moduler kan den fysiska storleken på varje modul minska till en grundnivå på bara 3 m2. Den svavelväthaltiga luften dras igenom modulerna med en och samma fläkt, vilket innebär att den elektriska installationen inte behöver bytas om antalet moduler förändras.

CASE: Musselfilter ved Trankær pumpstation

Titta på processen som förklaras i en kort video


Se, hur svavelväte neutraliseras i musselfiltret.
Här förklaras det stora musselfiltret vid Tranekærs Pumpstation.
Filtret som nu tillverkas och säljs av Sulfinizer.