False

MODULUPPBYGGD FILTERLÖSNING FÖR ATT AVLÄGSNA SVAVELVÄTE FRÅN AVLOPPET. MODULFILTRET ÄR ETT FLEXIBELT, ROBUST, KEMIKALIEFRITT OCH BILLIGT SÄTT ATT BEKÄMPA PROBLEM I VÅRA AVLOPPSSYSTEM.