False

HÅLLBART AVLÄGSNANDE AV SVAVELVÄTE

Sulfinizer firar 1-årjubileum!

Kommuner och VA-bolag har länge kämpat med ökande svavelväteproblem i avlopp och vattensystem. Därför gick Envidan och Århus Vand samman i företaget Sulfinizer och utvecklade tillsammans ett hållbart filter som löser problemet – utan användning av kemikalier. Nu är det 1 års-jubileum och vi firar att vårt modulfilter är en uppskattad produkt som varken belastar naturen eller arbetsmiljön. Hurra!

Moduluppbyggd filterlösning för att avlägsna svavelväte från avloppet. Modulfiltret är ett flexibelt, robust, kemikaliefritt och billigt sätt att bekämpa problem i våra avloppssystem. 

Centralisering av avloppsreningsreningsverk, utbyggnad av avlopp på landsbygden och separering av regn och avloppsvatten bidrar till bättre rening av avloppsvatten och mer lönsam drift av avloppsreningsverk. Dessa åtgärder ger dock upphov till ett nytt problem med kraftigt ökad svavelvätebildning i avloppssystemen. Kostnader som hänförs till att bekämpa svavelväte kan lätt överstiga vinsterna av effektivisering av avloppsrening. Sulfinizer tar itu med de ökande svavelväteproblemen och löser dem på ett sätt som inte belastar vare sig miljön eller arbetsmiljön.


”Vi har stor förståelse för frustrationen hos grannarna till pumpstationen, och vi har verkligen försökt med allt för att ta bort lukten.
Därför är vi mycket glada över att det nu verkar som om vi har hittat en lösning som fungerar. Som det ser ut just nu har lukterna försvunnit helt efter att filtret installerats, och vi tror att det kommer att hålla.”


Verksamhetschef Brian Rasmussen, Lolland Forsyning


Titta på processen som förklaras i en kort video:


Se, hur svavelväte neutraliseras i musselfiltret.
Här förklaras det stora musselfiltret vid Tranekærs Pumpstation.
Filtret som nu tillverkas och säljs av Sulfinizer.


 

 
"Jag måste erkänna, att där vi hittar svavelväte finns det också risk för korrosion av våra betongrör och betongkonstruktioner. Vi har i Aarhus Vand sett, hur vissa av våra anläggningar, byggda för mindre än 5 år sedan, smulas sönder och nästan korroderas bort på grund av svavelväte och måste nu renoveras för miljontals kronor.
I Aarhus Vand har vi nu en önskan om at undvika att tillsätta kemikalier i avloppsvattnet för att undvika svavelväte. Vi håller därför på att installera filter där filtermassan är baserat på snäckskal.
De första filtren var mycket stora och sattes upp på några av våra nedlagda avloppsreningsverk där det fanns massiva lukt- och korrosionsproblem.
Nu har vi gått vidare och satt upp det lilla Sulfinizer-modulfiltret vid flera av våra släppbrunnar från pumpstationer. Musselfiltren har visat en oerhört god förmåga att eliminera svavelväte, vilket är till stor glädje för vår arbetsmiljö och för våra grannar som tidigare störts av lukten, och inte minst för vår ekonomi, eftersom vi med filtren stoppar nedbrytningen av våra betongledningar.

 
Ole Pedersen, Specialist, Aarhus Vand